Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Persoonlijk budget > Veelgestelde vragen > Hoe hoog is mijn persoonlijk budget?

Persoonlijk budget  

Hoe hoog is mijn persoonlijk budget?

Wil je weten hoe jouw persoonlijk budget is opgebouwd en hoeveel je te besteden hebt? Doe de check!


Andere vragen over Veelgestelde vragen

Wil je weten hoe jouw persoonlijk budget is opgebouwd en hoeveel je te besteden hebt? Doe de check!

Het persoonlijk budget mag besteed worden aan alles waarvan de medewerker en de leidinggevende menen dat het bijdraagt aan je ontwikkeling. De kosten van een training of cursus kun je uit je persoonlijk budget betalen. Maar je kunt er ook voor kiezen scholingsverlof op te nemen en je budget daaraan te besteden. Voor de omrekening wordt 0,8 procent van het salaris gelijk gesteld aan 15 uren studieverlof of 2 dagen voor medisch specialisten.  Denk er wel aan dat sommige bestedingsdoelen belastingvrij zijn en andere niet. Zie ook vraag 15. Het extra persoonlijk budget kun je, naast aanwending voor ontwikkeling, ook gebruiken voor extra tijd, levensloop en extra pensioen.
Het extra persoonlijk budget wordt verstrekt om de overgang naar langer werken soepeler te laten verlopen. Aangezien het stimuleren van langer doorwerken voor medewerkers boven de 65 jaar niet meer nodig is, geldt voor 65+-ers de regeling van extra persoonlijk budget niet.
Nee, je niet opgenomen budget blijft staan, maar dat is wel aan een maximum gebonden. Het is de bedoeling dat je jaarlijks het budget opneemt,  dat je hebt opgebouwd. Daarom geldt er vanaf 1 januari 2013 een maximum voor het saldo van je (extra) persoonlijk budget.  Dit maximum is vastgesteld op 200 procent van het jaarlijks opgebouwde persoonlijk budget, op basis van een fulltime-salaris en het lopende jaar. Als je het maximum overschrijdt stopt de opbouw van je persoonlijk budget. Je gaat weer opbouwen als je zoveel hebt opgenomen dat je budget weer onder het maximum zit.
Wil je weten of het persoonlijk budget ook op jou van toepassing is? Doe dan hier de ‘persoonlijk budget check'.

Op jouw salarisstrook staat vermeld wat de hoogte van jouw persoonlijk budget is.

Aangezien het budget opgebouwd wordt over het salaris, wordt ook tijdens ziekte budget opgebouwd. Als in het tweede ziektejaar geen werkzaamheden verricht worden, wordt 70% van het salaris doorbetaald. De opbouw van het (extra) persoonlijk budget wordt in dat geval ook gebaseerd op het lagere salaris.

Tijdens de periode van zwangerschapsverlof geldt dat het salaris volledig doorbetaald wordt. Aangezien het budget opgebouwd wordt over het salaris, wordt tijdens de periode van zwangerschapsverlof volledig persoonlijk budget opgebouwd.

Het opnemen van ouderschapsverlof of zorgverlof zorgt voor een verlaging van het salaris, daarom wordt gedurende de periode van ouderschapsverlof of zorgverlof ook minder budget opgebouwd.

Je kunt wachten tot je het bedrag bij elkaar gespaard hebt en dan de training volgen, je kunt het verschil zelf bijleggen óf je vraagt een voorschot op je persoonlijk budget aan je leidinggevende. Bij de laatste optie loop je wel het risico dat je een deel terug moet betalen als je uit dienst treedt en het voorgeschoten bedrag nog niet bij elkaar hebt vanuit je persoonlijk budget. Daarnaast is het belangrijk om het alvast met je leidinggevende te bespreken en je wensen vast te leggen.

Nee. Het persoonlijk budget is extra, boven op het salaris. Het wordt dus niet op je brutoloon ingehouden! Het persoonlijk budget is vooral bestemd voor persoonlijke ontwikkeling.