Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Nederlandse Universiteiten

Nederlandse Universiteiten  

Cao Nederlandse Universiteiten 2011-2014 Sociaal plan Nieuwe bedrijfsvoering Vrije Universiteit 2012-2016
Oproep kandidaatstelling sectorverkiezingen 2014

Langere openstelling: stel je kandidaat voor jouw sector

Deze winter zijn er verkiezingen voor het sectorbestuur van de drie nieuwe sectoren van... Lees verder

Deze cao
Juni 2014: Na een uiterste poging op maandag 16 juni is het niet gelukt een onderhandelaarsakkoord te bereiken over de cao Nederlandse Universiteiten. Werkgeversorganisatie VSNU was niet bereid concrete en meetbare afspraken te maken over het terugdringen van de toename in tijdelijke contracten en inhuur van personeel. We vallen terug op de ongewijzigde verlenging van de cao tot 1 januari 2015. Binnenkort gaan we gaan ons met de kaderleden beraden op de ontstane situatie.

December 2013: Start onderhandelingen cao Universiteiten
Op 5 en 19 december zijn de bonden en de VSNU met elkaar het gesprek aan gegaan over de nieuwe cao, die op 1-1-2014 moet ingaan. Abvakabo FNV en de andere bonden zetten in op vier punten: loon, gewoon goed werk, werkgelegenheid en naleving van de cao. De VSNU wil graag een beleidsarme cao zonder loonsverhoging in 2014. Zowel werkgevers als bonden willen het aantal nieuwe afspraken in de cao 2014 beperken. De universiteiten en bonden zijn op dit moment hard aan het werk om de afspraken uit de vorige cao uit te voeren. Abvakabo FNV en de andere bonden wil graag een structurele verhoging van de lonen met 3 procent in 2014. De VSNU ziet geen ruimte om de lonen in 2014 structureel te verhogen. Op 17 januari wordt verder onderhandeld.

Maart 2013: Op alle universiteiten zijn in januari ledenbijeenkomsten gehouden. Daarin is tekst en uitleg gegeven rond het onderhandelaarsakkoord. Op 1 februari 2013 hebben de bonden de VSNU laten weten dat de leden in grote meerderheid hebben ingestemd met het akkoord. Vervolgens is op 6 februari de cao formeel getekend. De cao-tekst vind je hier

Brochure reorganisaties universiteiten
Abvakabo FNV heeft een brochure uitgebracht over reorganisaties voor de universiteiten. De brochure is bedoeld voor werknemers die te maken hebben met een reorganisatie op hun faculteit, dienst of afdeling. Na het lezen van de brochure weet je welke regels er gelden, welke partijen een rol spelen en waar je terecht kunt voor informatie en advies.
Je kunt de brochure direct downloaden (pdf)  

 
 

Details

OnderhandelaarsJan Boersma
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij universiteiten
Aardbedrijfstak
WerkgeverVSNU
SectorfondsSofokles
Andere bonden

AC/AFZ, CNV Publieke Zaak en CMHF

 

LooptijdTot 1 jan 2014