Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > PostNL

PostNL  

PDF: Cao PostNL 2012-2013

Werknemers van PostNL en InPerson voeren gezamenlijk actie

Werknemers van PostNL en InPerson voeren gezamenlijk actie bij de NLI-vestiging in Amersfoort... Lees verder

Deze cao
De cao PostNL heeft een looptijd van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2013. Je vindt de cao hierboven in het grijze kader.

Cao-onderhandelingen PostNL 
Het laatste nieuws: Werkgelegenheid belangrijk bespreekpunt bij cao-onderhandeling PostNL

De onderhandelingen over de nieuwe cao PostNL zijn op 28 januari 2014 gestart. In deze cao worden de cao PostNL en cao PostNL Pakketten samengevoegd. Bij deze samenvoeging worden de huidige cao’s als uitgangspunt genomen. Abvakabo FNV gaat de onderhandelingen in met de volgende inzet: 

  • Looptijd van 1 april 2013 tot 31 december 2014
  • Een looneis van 3 procent per jaar in overeenstemming met de FNV looneis
  • Afschaffen van leeftijdsschalen in de cao. De jeugdlonen in de cao vervangen door inschaling op basis van ervaring
  • Werkgelegenheid creëren door overcomplete werknemers zoveel mogelijk te plaatsen bij het onderdeel Pakketten
  • Het beheersen van de werkdruk is belangrijk voor onze leden. Abvakabo FNV wil regulier overleg tussen PostNL, de medezeggenschap en vakorganisaties over dit onderwerp
  • Beperken van flexwerk door: Bij pakketten een betere balans tussen eigen personeel en uitbesteed werk. Bij collectie, sorteren, voorbereiden en bezorgen de inzet van uitzendkrachten zoveel mogelijk beperken
  • Een goed duurzaam inzetbaarheidbeleid dat alle werknemers keuzevrijheid biedt om naar eigen inzicht in te vullen
  • Als gevolg van de VBG-verhuizingen krijgen werknemers te maken met een langere reistijd. De vergoedingsregeling woning-werk (artikel 117) uit de cao met een maximum van 30 km is niet meer toereikend. Onze inzet is om het maximum te verhogen naar 60 km met naar rato hogere vergoedingen
  • De definitie nachtdienst willen we in lijn brengen met de Arbeidstijdenwet: een dienst waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 en 06.00 uur.


Definitief akkoord over pensioenregeling PostNL
De leden van Abvakabo FNV hebben voor het principeakkoord gestemd en met grote meerderheid hun steun gegeven aan de nieuwe pensioenregeling. PostNL heeft met Abvakabo FNV en de andere vakbonden een definitief akkoord gesloten. Alle informatie over dit onderwerp vind je hier op de sectorpagina Post.

Deelnemers voor LAC pensioenen PostNL gezocht
Pensioenen zijn een ‘hot’ onderwerp in de kranten. Abvakabo FNV houdt zich altijd al bezig met pensioenen als arbeidsvoorwaarde en wil haar leden steeds meer betrekken bij het onderwerp pensioenen, juist in deze periode waarin pensioenen op veel overlegtafels het belangrijkste onderwerp is. In de sector Post willen we leden via de nieuwe Landelijke Adviescommissie (LAC) pensioenen PostNL nadrukkelijker betrekken bij hun pensioenen. We zoeken ook
jongere leden, zij dragen immers net zoveel premie af aan pensioen als ouderen. Ben je geïnteresseerd in pensioenen? Lees dan snel verder!

Meest recente nieuwsbrieven

29 november 2013: Van pensioen tot medezeggenschap

07 oktober 2013: Mogelijk gevolg kabinetsplannen op ontslagvergoeding

19 september 2013: Stem over inzet cao PostNL

12 september 2013: Pensioenregeling

5 april 2013Reorganisatie 'De nieuwe weg van de brief 2013'

20 maart 2013: Nadere uitwerking afspraak zacht pensioen

1 maart 2013: Informatie over reorganisatieplannen

21 januari 2013: Overleg met PostNL over intrekken bod UPS

28 december 2012: Overgrote meerderheid stemt in met principeakkoord

12 december 2012: Toelichting principeakkoord

6 december 2012: Nieuwsbericht over het principeakkoord

 
 

Details

OnderhandelaarsSusan Eijgermans-Jacobs
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij TNT/ PostNL
Aardbedrijf
WerkgeverPostNL
SectorfondsTNT Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Andere bonden

BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP/CMHF

LooptijdTot 31 mrt 2013