Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > PostNL

PostNL  

Stem over cao-inzet PostNL
In oktober starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao PostNL met een looptijd vanaf 1 januari 2015. Samen met de kaderleden is er een concept cao-inzet samengesteld. Als de leden hiermee akkoord zijn, wordt er een definitieve inzetbrief gemaakt voor de cao-onderhandelingen. In deze nieuwsbrief wordt de concept inzet toegelicht en staat hoe je jouw stem kunt uitbrengen.


Definitief akkoord over pensioenregeling PostNL
De leden van Abvakabo FNV hebben voor het principeakkoord gestemd en met grote meerderheid hun steun gegeven aan de nieuwe pensioenregeling. PostNL heeft met Abvakabo FNV en de andere vakbonden een definitief akkoord gesloten. Alle informatie over dit onderwerp vind je hier op de sectorpagina Post.

Deelnemers voor LAC pensioenen PostNL gezocht
Pensioenen zijn een ‘hot’ onderwerp in de kranten. Abvakabo FNV houdt zich altijd al bezig met pensioenen als arbeidsvoorwaarde en wil haar leden steeds meer betrekken bij het onderwerp pensioenen, juist in deze periode waarin pensioenen op veel overlegtafels het belangrijkste onderwerp is. In de sector Post willen we leden via de nieuwe Landelijke Adviescommissie (LAC) pensioenen PostNL nadrukkelijker betrekken bij hun pensioenen. We zoeken ook
jongere leden, zij dragen immers net zoveel premie af aan pensioen als ouderen. Ben je geïnteresseerd in pensioenen? Lees dan snel verder!

Meest recente nieuwsbrieven

 
 

Details

OnderhandelaarsSusan Eijgermans-Jacobs
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij TNT/ PostNL
Aardbedrijf
WerkgeverPostNL
SectorfondsTNT Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Andere bonden

BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP/CMHF

LooptijdTot 31 mrt 2013