Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > PostNL

PostNL  

Deze cao
Op 3 juli 2014 is de cao PostNL definitief geworden. Mede dankzij de steun van onze leden is er een nieuwe cao PostNL tot stand gekomen! De nieuwe cao kun je hierboven downloaden.

Definitief akkoord over pensioenregeling PostNL
De leden van Abvakabo FNV hebben voor het principeakkoord gestemd en met grote meerderheid hun steun gegeven aan de nieuwe pensioenregeling. PostNL heeft met Abvakabo FNV en de andere vakbonden een definitief akkoord gesloten. Alle informatie over dit onderwerp vind je hier op de sectorpagina Post.

Deelnemers voor LAC pensioenen PostNL gezocht
Pensioenen zijn een ‘hot’ onderwerp in de kranten. Abvakabo FNV houdt zich altijd al bezig met pensioenen als arbeidsvoorwaarde en wil haar leden steeds meer betrekken bij het onderwerp pensioenen, juist in deze periode waarin pensioenen op veel overlegtafels het belangrijkste onderwerp is. In de sector Post willen we leden via de nieuwe Landelijke Adviescommissie (LAC) pensioenen PostNL nadrukkelijker betrekken bij hun pensioenen. We zoeken ook
jongere leden, zij dragen immers net zoveel premie af aan pensioen als ouderen. Ben je geïnteresseerd in pensioenen? Lees dan snel verder!

Meest recente nieuwsbrieven

29 november 2013: Van pensioen tot medezeggenschap

07 oktober 2013: Mogelijk gevolg kabinetsplannen op ontslagvergoeding

19 september 2013: Stem over inzet cao PostNL

12 september 2013: Pensioenregeling

5 april 2013Reorganisatie 'De nieuwe weg van de brief 2013'

20 maart 2013: Nadere uitwerking afspraak zacht pensioen

1 maart 2013: Informatie over reorganisatieplannen

21 januari 2013: Overleg met PostNL over intrekken bod UPS

28 december 2012: Overgrote meerderheid stemt in met principeakkoord

12 december 2012: Toelichting principeakkoord

6 december 2012: Nieuwsbericht over het principeakkoord

 
 

Details

OnderhandelaarsSusan Eijgermans-Jacobs
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij TNT/ PostNL
Aardbedrijf
WerkgeverPostNL
SectorfondsTNT Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Andere bonden

BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP/CMHF

LooptijdTot 31 mrt 2013