Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > TNT

TNT  

3 december 2014: Stand van zaken cao en sociaal plan overleg TNT
In antwoord op de brief van onze inzet heeft TNT aangegeven dat alle aandacht nu uit moet gaan naar het vormgeven van de business en de toekomst van TNT.
Als bonden waren wij op zijn zachtst gezegd niet blij met een uitstel van de onderhandelingen van de cao en het sociaal plan. We zijn hierover in een (moeizaam) overleg getreden met TNT. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorlopig akkoord waar we enerzijds afspraken hebben gemaakt over de urgente zaken die op dit moment geregeld moeten worden in verband met wetswijzigingen en anderzijds procesafspraken hebben gemaakt over het vervolg van het cao en sociaal plan traject. Zie onze nieuwsbrief en
voorlopig akkoord.

6 november 2014: Hier tref je de gezamenlijke inzetbrief voor de cao TNT die de bonden hebben verstuurd naar de werkgever. De inzet van de werkgevers ontbreekt nog. Zodra deze bekend is, informeren wij jullie verder.

13 september 2014: Update reorganisatie TNT
Abvakabo FNV heeft op diverse locaties gesproken waar de medewerkers getroffen worden door het (nieuwe) voorgenomen besluit met betrekking tot de reorganisatie PUD NL. Vervolgens hebben we samen met de ondernemingsraad gesproken met de directie van TNT. Wij hebben nogmaals benadrukt dat gedwongen ontslag niet aan de orde kan zijn en hebben geëist dat TNT alleen vertrek op vrijwillige basis overeenkomt. Daarnaast is plaatsing op het dichtstbijzijnde depot naar onze mening nog steeds een goed alternatief. TNT heeft aangegeven de personele gevolgen nog eens kritisch te bekijken en wil waar mogelijk individueel maatwerk bespreekbaar maken. We blijven in gesprek met TNT en is er nieuws te melden, dan zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

Juli 2014: Leden stemmen niet in met onderhandelaarsakkoord TNT Express
Afgelopen week hebben de samenwerkende bonden: Abvakabo FNV, BVPP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak het onderhandelaarsakkoord ter stemming aan haar leden werkzaam bij TNT Express voorgelegd. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de voorgenomen gedwongen ontslagen in de PUD organisatie binnen TNT Express kunnen worden voorkomen en de beoogde structurele besparing van EUR 2,5 miljoen op jaarbasis en de gewenste flexibiliteit op een andere manier kan worden bereikt.

Iedere bond heeft afzonderlijk een stemming gehouden. Alleen de leden bij CNV hebben “vóór” het akkoord gestemd. Bij de andere drie bonden is “tegen” het akkoord gestemd. Om het onderhandelaarsakkoord door te laten gaan dienden alle vier de bonden “voor” te stemmen. Dit komt omdat de cao opengebroken diende te worden om maatregelen uit het akkoord door te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat alle vier de bonden die de cao eerder hebben getekend daarmee akkoord moeten gaan. Conclusie het onderhandelaarsakkoord gaat niet door en is daarmee van tafel. Lees verder.

Reorganisatie TNT Express
TNT Express maakte bekend een grootschalige reorganisatie onder de chauffeurs uit te gaan voeren. Een aantal depots sluit volledig. Bij andere wordt zwaar gesaneerd. Hierdoor raakt ongeveer de helft van de chauffeurs zijn baan kwijt, terwijl het werk gewoon blijft bestaan. De vakbonden Abvakabo FNV, BVPP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak zijn woedend nadat dit bericht werd bekendgemaakt. Gedwongen ontslagen moeten in deze situatie absoluut worden voorkomen. Lees verder op deze pagina.

Nieuwsbrieven

 
 

Details

OnderhandelaarsEtiënne Haneveld
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij TNT
Aardbedrijf
WerkgeverTNT
SectorfondsTNT Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Andere bonden

BVPP, CNV Publieke Zaak en VPP/CMHF

LooptijdTot 1 jul 2013

Sociale plannen