Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)  

Cao VVT 2012-2013
wijkverpleegkundige_thuis_bij_oudere_man (ANP: Koen Suyk)

RegioSessies 'Risico's van ambulant en alleenwerken'

Op 3 of 5 februari ben je welkom op de RegioSessie ‘Risico’s van ambulant en alleenwerken’.... Lees verder

September 2014: Er is een akkoord cao VVT! Deze cao keert de trend. Zo wordt een einde gemaakt aan de doorgeslagen flexibilisering. Actieve leden van Abvakabo FNV zijn positief over het akkoord. Leden van Abvakabo FNV konden tot 12 oktober hun stem uitbrengen, totaal heeft 98,4 procent voor gestemd. De cao is hiermee een feit.

Laatste nieuws

Deze cao
Januari 2014: In december sloot een aantal werkgevers onder leiding van brancheorganisatie Actiz een cao met een aantal kleinere vakbonden. Abvakabo FNV wilde dooronderhandelen en steunt deze afspraken dan ook niet. In deze cao wordt niets gedaan aan de loondump in de thuiszorg. Door deze cao zijn thuiszorgmedewerkers bij nieuwe aanbestedingen steeds opnieuw aan de goden overgeleverd; er zijn geen afspraken over goede overname van personeel. Ook over de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en andere medewerkers in de thuiszorg wilde Abvakabo FNV dooronderhandelen. De afspraken die er nu liggen, doen niets aan de veel te hoge werkdruk. En de onzekerheid over roosters en contracten blijft. Tevens is de afgesproken loonstijging slechts 1 procent, en gaat deze loonstijging ook nog later in waardoor het de werkgevers slechts 0,77 procent kost. Goede afspraken over koopkracht en echte banen voor goede zorg zijn hard nodig, daarom voeren leden van Abvakabo FNV in de verpleeg- en verzorginshuizen acties.

Waarom heeft Abvakabo FNV cao-afspraken gemaakt met BTN?
BTN is de grootste werkgeversorganisatie in de huishoudelijke zorg. Ook BTN vond de afspraken in de cao VVT onvoldoende. De grootste vakbond in de zorg heeft met BTN afgesproken dat thuiszorgmedewerkers op zijn minst in FWG 15 moeten zitten en dat ze er in twee jaar ook nog twee extra periodieken bij krijgen. Dat betekent een eind aan de neerwaartse prijsspiraal bij de gemeentelijke aanbestedingen. Ook willen beide partijen een eind maken aan de alfaconstructie, waarbij medewerkers zonder sociale rechten en zonder cao werken. Nulurencontracten worden verboden. Medewerkers krijgen een contract met een vast aantal uren aangeboden. Om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden is er geen structurele loonstijging afgesproken. Het gros van de medewerkers kan echter een flinke loonsverbetering tegemoet zien over 2015 en 2016 omdat de medewerkers in een andere beloningsschaal ingedeeld worden.

Meer achtergrondinformatie over de huidige situatie.

Handige documenten en informatie
Voor wie geldt de IZZ-garantieregeling?
Let op: de regeling geldt niet voor werknemers in de thuiszorg en voor nieuwe werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Beroepscompetentieprofielen geactualiseerd
De beroepscompetentieprofielen van de mbo-verpleegkundige en verzorgende IG.zijn per maart 2012 geactualiseerd. Je vindt ze hieronder.

 
 

Veelgestelde vragen

Als de feestdag in het weekeinde valt, heb je gewoon een roostervrije dag. Als het bijvoorbeeld om tweede paasdag gaat (maandag) hou je je recht op feestdagenverlof tegoed als er op die maandag een roostervrije dag is genoteerd.

 

Je ontvangt zes maanden voor je herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register.

Verpleegkundigen die ook na 2013 geregistreerd willen blijven in het BIG-register moeten voldoen aan de eisen die de wet BIG in artikel 3 voorschrijft. Als verpleegkundige moet je je iedere 5 jaar opnieuw laten registreren. Januari 2014 is de eerste herregistratie. Om voor de herregistratie in aanmerking te komen moet je over de laatste vijf jaar aan de volgende eisen voldoen:

 • In een periode van vijf jaar 1840 uur gewerkt hebben. Dit is gemiddeld een dag in de week.
 • Of in die tijd een scholing tot basisverpleegkundige hebben gevolgd.

Werkervaring is voor de werkende verpleegkundige de enige eis waaraan voldaan moet worden om de herregistratie wet BIG te krijgen.

Meer informatie op www.bigregister.nl/heregistratie

Tijdens een wachtdienst kan je als kraamverzorgende ten hoogste tweemaal worden opgeroepen voor partusassistentie, waarvan slechts eenmaal voor een partusassistentie plus verzorging.

Met het meerkeuzesysteem kun je tijd of geld inzetten om je eigen arbeidsvoorwaarden op maat te snijden. Bijvoorbeeld compensatie-uren inruilen voor salaris, of je eindejaarsuitkering voor extra vakantieuren.

Volgens de cao mag je maximaal 5 nachtdiensten achter elkaar draaien. Je kan met je werkgever overeenkomen dat je 7 aaneengesloten nachtdiensten doet, maar per 13 weken mag het aantal nachtdiensten niet meer zijn dan 35.

Een wachtdienst is een dienst van maximaal 24 uur, waarbinnen de kraamverzorgende beschikbaar moet zijn om opgeroepen te worden voor partusassistentie en/of verzorging.

 

Voor een wachtdienst krijg je een bruto bedrag als vergoeding volgens de volgende normen:

 • een vergoeding van bruto € 24,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan zestien uur en
 • maximaal vierentwintig uur;
 • een vergoeding van bruto € 16,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan acht uur en
 • maximaal zestien uur;
 • een vergoeding van bruto € 8,– bij een wachtdienst met een lengte van maximaal acht uur.
 • op zaterdagen en zondagen alsook op feest- en gedenkdagen als bedoeld in artikel 1.1 lid 6 van de CAO:
 • een vergoeding van bruto € 36,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan zestien uur en
 • maximaal vierentwintig uur;
 • een vergoeding van bruto € 24,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan acht uur en
 • maximaal zestien uur;
 • een vergoeding van bruto € 12,– bij een wachtdienst met een lengte van maximaal acht uur.

 

Je werkgever kan ook met de ondernemingsraad afspraken maken om de vergoeding om te zetten in tijd. Je krijgt dan

 • op maandag tot en met vrijdag: 120, 80 respectievelijk 40 minuten;
 • op zaterdagen en zondagen alsook op feest- en gedenkdagen 180, 120 respectievelijk 60 minuten.

Volgens de cao mag je werkgever je maximaal drie aaneengesloten wachtdiensten opdragen.

Ja, het mag wel, maar het hoeft niet. Volgens de cao krijg je na je 55ste geen nacht-, slaap- of consignatiediensten meer opgedragen tussen 23.00 en 7.00 uur, tenzij je dit zelf graag wilt. 


Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsWim van der Hoorn
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg
Aardbedrijfstak
WerkgeverActiz en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
Andere bonden

CNV Publieke Zaak, FBZ, NU'91

LooptijdTot 1 mrt 2012