Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)  

Cao VVT 2012-2013 Cao VVT 2010-2012

Zorgmedewerkers op 300 plekken in actie

Zorgmedewerkers hebben zich vandaag op 300 plekken in Nederland laten horen voor goede zorg... Lees verder

Deze cao
31 augustus 2012: Afgelopen maanden zijn er cao-onderhandelingen van de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) geweest met als resultaat een cao-akkoord tussen de werkgevers en de drie andere vakbonden CNV, NU’91 en FBZ, maar zonder Abvakabo FNV. Dit akkoord is te mager omdat het niets doet aan de problemen in de zorg, de topgraaiers niet aanpakt en er te weinig waardering voor de zorgmedewerkers is. De andere vakbonden hebben nauwelijks wat binnengehaald van hun inzet, terwijl de werkgevers wel bijna al hun punten hebben binnengehaald.

Inzet Abvakabo FNV
Abvakabo FNV heeft vanaf het begin samen met honderden zorgmedewerkers ingezet op de kwaliteit van zorg, door de hoge werkdruk aan te pakken en het terugdringen van de flexibiliteit (steeds een ander gezicht voor bewoner of cliënt). De werkgevers weigerde om aan de onderhandelingstafel hier afspraken over te maken. Negeerde de structurele problemen van hoge werkdruk en flexbiliteit en spraken van “incidenten” als het ergens misging. Voorstellen van Abvakabo FNV om kosten te besparen om zo meer collega’s op de werkvoer te krijgen werden genegeerd.

Geen draagvlak voor akkoord
De drie andere vakbonden samen vertegenwoordigen slecht 4 procent van de sector. Abvakabo FNV heeft in haar eentje ruim 2 keer zoveel leden als de drie andere bonden samen. Omdat de bonden verdeeld waren en dit akkoord voor iedereen in de sector geldt, heeft Abvakabo FNV een referendum uitgeschreven voor alle zorgwerkers uit de VVT. Met een record aantal stemmen van ruim 20.000 werd het akkoord massaal afgewezen door zorgmedewerkers. Ruim 96 procent van de stemmers vindt dit een slecht cao-akkoord. Hierdoor kon en kan Abvakabo FNV niet instemmen met het akkoord en heeft dus niet getekend. De andere bonden hebben het met de werkgevers op een akkoordje gegooid en wel getekend.

Overzicht van de onderhandelingen
Er tijdens het onderhandelingsproces veel gebeurd. De onderhandelingen hebben meerdere malen stil gelegen omdat de werkgevers niet met ons wilden onderhandelen. De andere bonden kwamen na een verschil van mening over het proces gelijk met een eigen (afgezwakte) inzet. En de onderhandelingen zijn in een recordtempo afgerond. Alles leek erop of de werkgevers snel een akkoord met de andere bonden wilden sluiten en Abvakabo FNV buiten te sluiten. Op de website van FNV voor zorg kun je in chronologische volgorde teruglezen wat er allemaal is gebeurd.

Handige documenten en informatie
Voor wie geldt de IZZ-garantieregeling?
Let op: de regeling geldt niet voor werknemers in de thuiszorg en voor nieuwe werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Beroepscompetentieprofielen geactualiseerd
De beroepscompetentieprofielen van de mbo-verpleegkundige en verzorgende IG.zijn per maart 2012 geactualiseerd. Je vindt ze hieronder.

Abvakabo FNV wil het je gemakkelijk maken om in jouw eigen cao alle bepalingen die met fusies en reorganisaties te maken hebben terug te vinden. Klik hier voor een handig overzicht.

Abvakabo FNV wil het je gemakkelijk maken om in jouw eigen cao alle bepalingen die met medezeggenschap te maken hebben terug te vinden. Klik hier voor een handig overzicht. 

 
 

Veelgestelde vragen

Als de feestdag in het weekeinde valt, heb je gewoon een roostervrije dag. Als het bijvoorbeeld om tweede paasdag gaat (maandag) hou je je recht op feestdagenverlof tegoed als er op die maandag een roostervrije dag is genoteerd.

 

Je ontvangt zes maanden voor je herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register.

Verpleegkundigen die ook na 2013 geregistreerd willen blijven in het BIG-register moeten voldoen aan de eisen die de wet BIG in artikel 3 voorschrijft. Als verpleegkundige moet je je iedere 5 jaar opnieuw laten registreren. Januari 2014 is de eerste herregistratie. Om voor de herregistratie in aanmerking te komen moet je over de laatste vijf jaar aan de volgende eisen voldoen:

 • In een periode van vijf jaar 1840 uur gewerkt hebben. Dit is gemiddeld een dag in de week.
 • Of in die tijd een scholing tot basisverpleegkundige hebben gevolgd.

Werkervaring is voor de werkende verpleegkundige de enige eis waaraan voldaan moet worden om de herregistratie wet BIG te krijgen.

Meer informatie op www.bigregister.nl/heregistratie

Tijdens een wachtdienst kan je als kraamverzorgende ten hoogste tweemaal worden opgeroepen voor partusassistentie, waarvan slechts eenmaal voor een partusassistentie plus verzorging.

Met het meerkeuzesysteem kun je tijd of geld inzetten om je eigen arbeidsvoorwaarden op maat te snijden. Bijvoorbeeld compensatie-uren inruilen voor salaris, of je eindejaarsuitkering voor extra vakantieuren.

Volgens de cao mag je maximaal 5 nachtdiensten achter elkaar draaien. Je kan met je werkgever overeenkomen dat je 7 aaneengesloten nachtdiensten doet, maar per 13 weken mag het aantal nachtdiensten niet meer zijn dan 35.

Een wachtdienst is een dienst van maximaal 24 uur, waarbinnen de kraamverzorgende beschikbaar moet zijn om opgeroepen te worden voor partusassistentie en/of verzorging.

 

Voor een wachtdienst krijg je een bruto bedrag als vergoeding volgens de volgende normen:

 • een vergoeding van bruto € 24,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan zestien uur en
 • maximaal vierentwintig uur;
 • een vergoeding van bruto € 16,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan acht uur en
 • maximaal zestien uur;
 • een vergoeding van bruto € 8,– bij een wachtdienst met een lengte van maximaal acht uur.
 • op zaterdagen en zondagen alsook op feest- en gedenkdagen als bedoeld in artikel 1.1 lid 6 van de CAO:
 • een vergoeding van bruto € 36,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan zestien uur en
 • maximaal vierentwintig uur;
 • een vergoeding van bruto € 24,– bij een wachtdienst met een lengte van meer dan acht uur en
 • maximaal zestien uur;
 • een vergoeding van bruto € 12,– bij een wachtdienst met een lengte van maximaal acht uur.

 

Je werkgever kan ook met de ondernemingsraad afspraken maken om de vergoeding om te zetten in tijd. Je krijgt dan

 • op maandag tot en met vrijdag: 120, 80 respectievelijk 40 minuten;
 • op zaterdagen en zondagen alsook op feest- en gedenkdagen 180, 120 respectievelijk 60 minuten.

Volgens de cao mag je werkgever je maximaal drie aaneengesloten wachtdiensten opdragen.

Ja, het mag wel, maar het hoeft niet. Volgens de cao krijg je na je 55ste geen nacht-, slaap- of consignatiediensten meer opgedragen tussen 23.00 en 7.00 uur, tenzij je dit zelf graag wilt. 


Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsLilian Marijnissen, Wim van der Hoorn
WerkingssfeerPersonen werkzaam bij verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg
Aardbedrijfstak
WerkgeverActiz en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
Andere bonden

CNV Publieke Zaak, FBZ, NU'91

LooptijdTot 1 mrt 2012