Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Ik werk in > Onderwijs

Onderwijs  

Oproep kandidaatstelling sectorverkiezingen 2014

Langere openstelling: stel je kandidaat voor jouw sector

Deze winter zijn er verkiezingen voor het sectorbestuur van de drie nieuwe sectoren van... Lees verder

 

Veelgestelde vragen

Gebruik van bapo kost 10 procent van je jaarsalaris voor de ‘kleine’ bapo en 20 procent voor de 'grote bapo. Afhankelijk van je salarisschaal betaal je daar nu 35 procent (of 25 procent voor werknemers met schaal 8 of lager) zelf van, de eigen bijdrage, de rest betaalt je werkgever. Op 1 augustus 2014 wordt de eigen bijdrage verhoogd naar 45 procent (en 30 procent voor werknemers met schaal 8 of lager).

De toedelingsoptie komt in beeld wanneer team en leidinggevende het niet eens zijn geworden over de weging en verdeling van de werkzaamheden. De leidinggevende moet dan gaan toedelen binnen de grenzen van de 1200 en de 459 uur. Hier gelden de volgende spelregels:

  • Voor ieder 'lesuur' geldt een opslag van ten minste 40 procent;
  • als met de Ondernemingsraad een hoger percentage is afgesproken geldt dat percentage  dat 
  • de definitie van 'les' staat in de cao: het is de tijd die in het rooster staat en die je besteedt aan groepsgebonden contractactiviteiten in het kader van de realisatie van begeleide onderwijstijd;
  • daarnaast tellen mentoruren, BPV-bezoek en studieloopbaanbegeleidingsuren en vervangingsuren, mee binnen de 1200 uur. De leidinggevende kan aan deze taken een opslagpercentage toekennen, of houdt zich aan het percentage dat met de ondernemingsraad is afgesproken;
  • de 459 uur zijn voor werk aan de organisatie en ontwikkeling van het onderwijs, waaronder professionalisering, overleg, afstemming en coördinatie;
  • de 59 uur deskundigheidsbevordering is er voor iedereen;
  • de 107 uur scholing worden verdeeld op basis van een teamplan, waarbij ieder teamlid tenminste recht heeft op 24 uur.
De bapo is vervangen door een nieuwe regeling seniorenverlof. Als je 57 bent kun je ervoor kiezen om per jaar 170 uur verlof op te nemen. Er geldt een eigen bijdrage van 45 procent (en voor medewerkers in schaal 8 en lager 30 procent). Kies je hiervoor, dan heb je geen recht op de 50 uur voor duurzame inzetbaarheid en op seniorendagen.
.Vanaf 1 augustus hebben alleen OBP-ers in schaal 1 tot en met 8 vanaf 60 jaar recht op  werktijdvermindering van een half uur per dag. Dit recht vervalt als je gebruik maakt van de nieuwe seniorenregeling.
Nee, je valt onder de overgangsregeling bapo en houdt je seniorendagen. Deze dagen zijn  voorafgaand aan de berekening van je bapo-verlof in mindering gebracht op je jaartaak. Dat blijft onveranderd.
Ja. De cao-afspraak over de 40 procent opslag is een minimumafspraak. Daarnaast staat het de ondernemingsraad vrij om beleid af te spreken met de werkgever over alle andere zaken die verband houden met de taakbelasting. Uitgangspunt van de cao is dat wanneer je als team kiest om zelf het werk te verdelen, je ook samen het gewicht bepaalt van alle taken die moeten worden uitgevoerd in het onderwijsprogramma. Daarom besluit het team in dat geval zelf over opslagpercentages.
Nee. Alle afspraken die uitgaan van meer dan 40 procent opslag en de aanvullende afspraken die met de ondernemingsraad zijn gemaakt blijven bestaan. Die kunnen alleen wijzigen als de werkgever nieuw beleid voorstelt en de ondernemingsraad daarmee instemt.

De hoogte en vormgeving van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is niet in de cao HBO geregeld. In de cao is ruimte gelaten om dit op lokaal niveau met de bonden te regelen. Om na te kunnen gaan of de vergoeding correct is, kun je de lokale regeling bij je werkgever opvragen.


Meer veelgestelde vragen