Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Ik werk in > Onderwijs

Onderwijs  

 

Veelgestelde vragen

De hoogte en vormgeving van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is niet in de cao HBO geregeld. In de cao is ruimte gelaten om dit op lokaal niveau met de bonden te regelen. Om na te kunnen gaan of de vergoeding correct is, kun je de lokale regeling bij je werkgever opvragen.

Wanneer je het niet eens bent met de functiewaardering kun je hiertegen bezwaar maken. Allereerst kun je je werkgever verzoeken het voorgenomen besluit te heroverwegen. De werkgever zal dan, samen met een commissie, opnieuw naar de waardering kijken. Op basis  daarvan neemt hij een besluit.. Mocht je je ook in dat besluit niet kunnen vinden, dan is het nog mogelijk om  een bezwaar in te dienen bij de landelijke commissie.

 

Zie cao Hbo

Wanneer je het niet eens bent met je beoordeling, dan kun je hiertegen bezwaar maken.. In de interne regeling van jouw instelling staat hoe je  gebruik kan maken van de bezwaarprocedure. ABVAKABO FNV kan je hierbij ondersteunen.

Daarnaast is elke Hbo-instelling verplicht een beleid op te stellen over functioneren en beoordelen. Deze regeling kun je opvragen bij je werkgever. Van belang is dat je altijd in de gelegenheid moet worden gesteld om je functioneren op punten te verbeteren. De wijze waarop je deze verbeteringen kunt realiseren , moet zeer goed worden afgebakend en schriftelijk worden vastgelegd. Pas wanneer je de verbeteringen na een bepaalde tijd niet realiseert terwijl je daar wel voldoende gelegenheid voor hebt gehad, kan een werkgever vervolgstappen nemen.

 

Als je gedetacheerd wordt bij andere afdelingen, moet je een detacheringsovereenkomst ontvangen waarin staat onder welke voorwaarden de detachering plaatsvindt: wat de duur is van de detachering en welke salarisschaal bij de werkzaamheden hoort. Ook moet er worden nagegaan of je recht hebt op een periodieke stijging tijdens je detachering.. Daarnaast  moet duidelijk zijnop welke afdeling je zal terugkeren na het einde van de detachering.

Als je een opleiding doet op verzoek van de werkgever, komen de kosten ook voor de werkgever. Voor de dagen dat je tentamens of examens moet afleggen kan de werkgever (gedeeltelijk) verlof toe kennen. Volg je een opleiding op eigen initiatief dan is het aan de werkgever om te bepalen of deze studie van belang is voor je functie. Mocht de werkgever van mening zijn dat de opleiding inderdaad kan bijdragen, dan kan hij studieverlof toekennen en zal hij 50% van de kosten van de scholing op zich nemen. Wanneer je de opleiding wil volgen om een ander beroep uit te gaan oefenen, kan de werkgever je studieverlof toekennen als je zelf ook bereid om minimaal dezelfde tijd in verlof aan je opleiding te besteden.

 

 

Sinds januari 2006 is er in het HBO een nieuwe beloningsstructuur die nauw samenhangt met het beoordelingssysteem. Iedere functie is gekoppeld aan een schaal. De schalen hebben geen periodieken, alleen een minimum en een maximum. Hoe groot de stappen voor jou zijn van het minimum naar het maximumsalaris is afhankelijk van de beoordeling die je krijgt. De schalen met de minima en maxima zijn in de cao te vinden. Het kan dus dat je collega een grotere salarisstap maakt dan jij, omdat hij een betere beoordeling heeft gekregen. Je kunt bezwaar maken als je het niet eens bent met je beoordeling.

Ja. Een werkgever kan je vragen avondwerk te doen voor maximaal twee dagdelen per week en 40 dagdelen per jaar. Wel is de werkgever verplicht aan te geven wat de reden is van het extra avondwerk. Alleen werknemers die al  40 dagdelen avondwerk verrichten, mogen niet gevraagd worden nog meer  avondwerkzaamheden uit te voeren.

De cao kent verschillende voorwaarden die leiden tot een bepaalde inschaling. Van belang is met name hoelang de loopbaanonderbreking heeft geduurd en hoe groot daardoor het verschil is tussen het oude en het huidige salaris. Wanneer de onderbreking tot een groot inkomensverschil leidt, is het mogelijk om extra periodieken toegekend te krijgen. Hierdoor wordt het  inkomensverschil een beetje gecompenseerd.

 

 

Zie cao PO-2009


Meer veelgestelde vragen