Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn vraag > Mijn werk > Arbeidsovereenkomst

Mijn vraag  

Arbeidsovereenkomst

Wanneer de werkgever met je verder wil na het derde achtereenvolgende tijdelijke contract, moet hij je volgens de wet een vast contract aanbieden. Je hebt ook recht op een vast contract als de opvolgende tijdelijke contracten samen de tijdsduur van 36 maanden overschrijden. Maar let op: er kunnen afwijkende regels zijn afgesproken in je cao. Kijk daarom ook altijd in je geldende cao.
Wanneer de einddatum van een tijdelijk contract is verstreken en je nog altijd werkt zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt met je werkgever, is je contract volgens de wet stilzwijgend verlengd. De wet gaat er vanuit dat het blijkbaar van beide partijen de bedoeling was dat je aan het werk bleef. Stilzwijgende verlenging houdt in dat er automatisch een nieuw tijdelijk contract is ontstaan met dezelfde voorwaarden en duur als het voorgaande tijdelijke contract (maar maximaal voor een jaar). Stilzwijgende verlenging geldt niet wanneer de werkgever je al (mondeling) heeft laten weten dat je contract niet verlengd wordt of je dit direct meedeelt op het moment dat hij opmerkt dat je bent blijven werken.

Je kunt je werkgever altijd vragen om meer of minder uren te gaan werken. Dit kan in goed onderling overleg (leg je afspraken wel goed vast), maar je kunt ook formeel een beroep doen op de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Volgens deze wet heb je wanneer je als werknemer een jaar of langer werkt (in een bedrijf van 10 medewerkers of meer) altijd recht op aanpassing van je arbeidsduur, tenzij je werkgever kan aantonen dat het bedrijf daardoor in te grote problemen komt. Volgens deze wet moet je vier maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk je verzoek om aanpassing van je uren indienen. In dit verzoek zet je ook de ingangsdatum, de hoeveelheid uren en hoe je de uren over de week wilt verdelen. Het moet wel gaan om je eigen werk. Let op: in sommige cao’s staan afwijkende afspraken over meer werken dan je contracturen, we raden je aan dit te controleren. Bovendien kunnen kleine bedrijven (met minder dan 10 medewerkers) eigen afspraken maken.

Download voorbeeldbrief aanpassen arbeidsduur WAA

Wanneer je graag structureel het aantal extra uren zou willen werken, kun je onderzoeken of je de uren kunt claimen. De wet gaat er namelijk vanuit dat je contracturen overeenkomen met wat je de afgelopen drie maanden daadwerkelijk hebt gewerkt (dit staat in artikel 7:610 BW). Wanneer je dus al drie maanden of langer meer uren werkt, kun je claimen dat deze extra uren onderdeel zijn geworden van je arbeidsovereenkomst. We raden je aan dit schriftelijk te doen. Je werkgever kan je claim alleen weerleggen als hij kan aantonen dat het extra werk maar tijdelijk is (bijvoorbeeld vanwege een groot project of seizoenswerk). 

Let op: het is mogelijk dat er voor jou andere afspraken gelden over extra werken (vastgelegd in bijvoorbeeld de cao of in een bedrijfsreglement).

Download voorbeeldbrief claim arbeidsduur artikel 7.610BW