Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Over ons > Nieuws > Nieuwsoverzicht > Twee pedagogisch medewerkers per groep niet verplicht

Over ons  

Twee pedagogisch medewerkers per groep niet verplicht

Minister Kamp weigert het ‘4-ogen-principe’ te verplichten. Dit heeft hij gisteren aangegeven tijdens het debat van de commissie sociale Zaken in de Tweede Kamer. Het debat ging onder andere over de aanbevelingen van de commissie Gunning, die onderzocht hoe de Amsterdamse zedenzaak in de kinderopvang kon plaatsvinden en welke lessen eruit kunnen worden getrokken. De belangrijkste aanbeveling was om het zogenaamde ‘4-ogen-pricipe’ te hanteren, wat erop neerkomt dat een pedagogisch medewerker niet alleen op de groep staat. Ook  Abvakabo FNV pleit hier voor en vroeg de minister eerder om de regie te nemen.

De invulling wil de minister echter overlaten aan de branche. Volgens Kamp kan er ook recht aan gedaan worden door bijvoorbeeld de muren van een kinderdagverblijf te vervangen voor glazen wanden. Of door de aanwezigheid van ouders die aan het begin van de dag hun kinderen brengen en aan het eind van de dag kinderen ophalen, of door andere vrijwilligers.
Ook voor het opleggen van andere verplichtingen voelt de minister niets, hoewel diverse Kamerleden pleitten voor harder optreden tegen gemeenten die slecht handhaven en het invoeren van een uurtarief. Kamp gaf  meerdere keren aan dat de markt in de kinderopvang zijn werk doet. Abvakabo FNV vindt echter dat de marktwerking in de kinderopvang is mislukt. (zie 'Marktwerking in de kinderopvang is een illusie').

Een appeltje schillen met de regering
Voorafgaand aan het debat deelde Abvakabo FNV, samen met de FNV, appeltjes aan de minister en de commissieleden uit. Wij hebben immers een appeltje te schillen met deze regering die fors op de kinderopvang wil bezuinigen.
Wanneer de kinderopvang duurder wordt, dan gaat bij meer dan de helft van de ouders iemand minder uren werken, blijkt uit onderzoek van de FNV. Bij één op de vijf stopt een partner wellicht helemaal met werken.
Het kabinet is van plan om één miljard te bezuinigen op de kinderopvang. Dat is één derde van de begroting. Dit gaat onherroepelijk ten koste van de toegankelijkheid en de kwaliteit, volgens Jeroen de Glas die namens FNV Jong de resultaten van het onderzoek aanbood. Intussen maakt meer dan de helft van alle werkende ouders gebruik van kinderopvang. De afgelopen jaren is juist veel geïnvesteerd in de groei van het aantal kindplaatsen. Die vooruitgang wordt nu in één klap teniet gedaan.

Voor ouders bestaat de kwaliteit van de kinderopvang vooral uit veiligheid en voldoende goed opgeleid personeel. Juist hierop zullen de organisaties bezuinigen.

In een brief aan de Kamer pleit de FNV ervoor om winsten uit de kinderopvang terug te investeren in de sector en vraagt de SER om nader onderzoek. Een deel van de bezuinigingen kan worden opgevangen door de kinderbijslag alleen nog uit te keren aan mensen met lagere inkomens. Ook werkgevers kunnen meer betalen, aangezien hun bijdrage nog steeds niet het eenderde deel betreft dat met ze was afgesproken. Enquête & Kamerbrief staan op www.fnv.nl.

Minister Kamp zal voor de zomer met nadere invulling van de bezuinigen komen. Na de zomer volgt zijn visie op marktwerking in de kinderopvang.

Bekijk ook:

Terug naar de nieuwslijst

Meer over: Kinderopvang
Printen
Verzenden

Hieronder zie je een weergave van de e-mail die verstuurd gaat worden